.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ประกาศวันที่ 17-10-2016 เวลา 12-22-59
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559


รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 12-22-59_17-10-2016_prefixteacherfornisit.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย