.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ ให้ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย
วันที่ประกาศวันที่ 14-10-2016 เวลา 10-51-13
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง งดการเรียนการสอน 
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ 
ให้ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย

ทางบัณฑิตวิทยาลัยจึง 

ขอประกาศงดการเรียนการสอน 
ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 

ขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทางสื่อเว็บไซต์
และเฟสบุ๊คเพจทางการของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

>>แนวปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
รายละเอียดตามลิงค์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-51-12_14-10-2016_waytorespect.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย