.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการเลื่อนกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 12-10-2016 เวลา 14-56-42
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่องการเลื่อนกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙

รายละเอียดตามไฟล์แบบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-56-42_12-10-2016_Pragad_0001.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย