.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
วันที่ประกาศวันที่ 10-10-2016 เวลา 09-52-10
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวแจ้งบัณฑิตทุกท่านทราบ ให้บัณฑิตเข้าไปตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 โดยให้บัณฑิตจำลำดับตัวเอง ห้องฝึกซ้อมต่าง ๆ 

โดยเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย