.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรือง กำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 17 (แผน ข)
วันที่ประกาศวันที่ 03-10-2016 เวลา 17-16-33
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศ
เรือง กำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 17 (แผน ข)
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 17-16-33_03-10-2016_10032016170011.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย