.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 16-09-2016 เวลา 12-45-14
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมอมราวดี

รายละเอียดอยู่ในไฟล์แนบ ด้านล่าง

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 12-45-14_16-09-2016_Frist_introduce-1-59.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย