.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 13-09-2016 เวลา 15-00-21
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายละเอียดอยู่ในไฟล์แนบด้านล่าง

**กรุณาอ่านประกาศให้ถี่ถ้วนเพื่อนประโยชน์ของตัว นักศึกษา**
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-00-21_13-09-2016_4Test.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย