.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรือง กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รักษาสถานภาพ) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 13-09-2016 เวลา 14-40-02
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศ
เรือง กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(รักษาสถานภาพ) 
ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-40-02_13-09-2016_covertedPDF3.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย