.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรือง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒
วันที่ประกาศวันที่ 03-09-2016 เวลา 10-41-08
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุด
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒


รายละเอียดอยู่ในไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-41-08_03-09-2016_14191393_1344126125597496_1748244810_o.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย