.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
วันที่ประกาศวันที่ 01-09-2016 เวลา 17-46-24
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

รายละเอียดอยู่ในไฟล์แนบ

**ผู้ที่สอบคัดเลือก กรุณาอ่านรายละเอียดอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของตัวผู้สอบ**
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 17-46-24_01-09-2016_joined_document_11.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย