.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 25-08-2016 เวลา 11-36-42
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ ๑ ด้านล่าง

**กรุณาอ่านในครบถ้วน เพื่อสิทธิ์ของตัวท่านเอง**

และ

**ดาว์นโหลด** แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท-ป.บัณฑิต) อยู่ลิงค์แนบที่ ๒

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-36-42_25-08-2016_08252016101804.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 13-49-09_25-08-2016_FromBC3-2559.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย