.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 20-08-2016 เวลา 10-52-34
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายละเอียดอยู่ในไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-52-34_20-08-2016_741198498165198_56156478178_1.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย