.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 18-08-2016 เวลา 16-32-23
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข้อมูลต่างๆ กำหนดการ สถานที่สอบคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ อยู่ในไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-32-23_18-08-2016_pragrad.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย