.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 08-08-2016 เวลา 10-22-59
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคตรสวรรค์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและวันเวลาสถานที่สอบ

 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-22-59_08-08-2016_987879879879846546456546_645466.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย