.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2559 หยุด เนื่องจากเป็นวันออกเสียงประชามติ
วันที่ประกาศวันที่ 03-08-2016 เวลา 01-15-27
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประกาศ 

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2559  หยุด 

เนื่องจากเป็นวันออกเสียงประชามติ

แจ้งมาเพื่อทราบ
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย