.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 02-08-2016 เวลา 15-20-47
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑. จำนวนรับ ๑๘๐ อัตรา

๒. กำหนดการรับสมัคร
     ๒.๑ สมัครด้วยตัวเอง                                        วันที่ ๕-๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

     **วันที่ 6-7 สิงหาคม 2559 "หยุด" เนื่องจากเป็นวันลงประชามติ**
     **วันที่ 12 สิงหาคม 2559 "หยุด" เนื่องจากเป็นวันแม่**

     ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก            วันที่    ๑๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
     ๒.๓ สอบคัดเลือก                                           วันที่     ๒๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
     ๒.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                วันที่    ๒๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
     ๒.๕ รายงานตัวเข้าศึกษา                                 วันที่     ๒๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
     ๒.๖ เปิดภาคการศึกษา                                    วันที่      ๓     กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

คุณสมบัติขอผู้สมัคร, วิธีการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร, อัตรค่าเล่าเรียน
และรายละเอียดต่างๆ
อยู่ในไฟล์แนบด้านล่าง

      ท่านที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร ๑๔ ชั้น ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม ๐-๕๖๘๘-๒๒๘๘ , ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐ ต่อ ๑๒๑๐,๑๒๑๑,๑๒๑๓ หรือ ๐๙-๗๙๒๔-๕๒๑๖

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-20-47_02-08-2016_13844246_1308823699127739_1913666328_o.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 15-20-47_02-08-2016_joined_document_2.pdf
ไฟล์ที่3 คือ 12-15-58_03-08-2016_4984894892898994-5484892478479-1.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย