.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
วันที่ประกาศวันที่ 30-07-2016 เวลา 12-32-31
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวรายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
ได้แล้ววันนี้

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย