.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
วันที่ประกาศวันที่ 28-07-2016 เวลา 17-08-03
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย

        เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
วันศุกร์ที่  29 กรกฎาคม 2559   เวลา  08.30-16.00  น.
ณ  ห้องประชุมอมราวดี  อาคาร 14  ชั้น 3   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายละเอียด อยู่ในไฟล์แนบครับ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 17-08-03_28-07-2016_54_4894195159189.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย