.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ประกาศวันที่ 14-07-2016 เวลา 12-06-59
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย

โดย รศ.ดร.ปกรณ์  ประจันบาน
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดขึ้นวันที่
29 กรกฏาคม 2559

หากมีข้อสงสัยติดต่อที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร.0-5621-9100 ต่อ 1210-1213 , 0-5688-2288
โทรสาร. 0-5688-2288
E-mail : graduate@nsru.ac.th

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย