.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู่มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ประกาศวันที่ 04-07-2016 เวลา 12-06-54
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว   ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 12-06-54_04-07-2016_อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย