.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว กำหนดการรายงานตัวและการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
วันที่ประกาศวันที่ 01-07-2016 เวลา 15-56-19
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว ขยายเวลารับรายงานตัว      

   ผู้ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ http://sd.nsru.ac.th/bachelor 
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ: บัณฑิตวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งกำหนดการรายงานตัวให้กับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน  หรือ สามารถ Download ได้ตามเอกสารไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-13-03_01-07-2016_2557_2558.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย