.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 03-06-2016 เวลา 14-42-10
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว    บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  จำนวน ๑๕ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
     โดยผู้มีความประสงค์จะขอรับทุน สมัครขอรับทุนด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ ตามรายละเอียดไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-45-31_03-06-2016_File2559.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย