.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)
วันที่ประกาศวันที่ 18-03-2016 เวลา 11-57-56
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 12-18-48_18-03-2016_e-thesis18.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 09-19-35_12-04-2016_28.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย