.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ เรื่อง การให้บริการเสื้อครุยปริญญาสำหรับนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 26-02-2016 เวลา 09-09-38
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวhttp://sd.nsru.ac.th/gown/
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 09-11-13_26-02-2016_Image.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย