.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ กำหนดการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น ๑๖(แผน ข)
วันที่ประกาศวันที่ 13-01-2016 เวลา 15-37-08
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น ๑๖ (แผน ข)
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-37-08_13-01-2016_1602.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย