.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว แจ้งให้ นศ.ที่มีความประสงค์ จะใช้งานระบบ E-Thesis จะมีการจัดอบรม
วันที่ประกาศวันที่ 11-01-2016 เวลา 11-54-23
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวแบบฟอร์มการข้อใช้ระบบเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์(E-THESIS)
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 12-56-59_11-01-2016_e-thtsis-form.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 09-19-19_12-04-2016_28.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย