.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว กำหนดตารางเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.บศ.) และกำหนดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รักษาสถานภาพ) ประจำภาคการศึกษษที่ 1/2558 (ฉบับที่ 2)
วันที่ประกาศวันที่ 27-10-2015 เวลา 12-08-06
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวกำหนดตารางเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.บศ.) และกำหนดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รักษาสถานภาพ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ฉบับที่ 2)
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 12-08-06_27-10-2015_IMG_0001.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย