.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2556-2557
วันที่ประกาศวันที่ 15-10-2015 เวลา 10-47-01
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2556-2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อ และตารางกำหนดการฝึกซ้อมดังไฟล์แนบ

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-47-01_15-10-2015_name2556_2557.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย