.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
วันที่ประกาศวันที่ 17-08-2015 เวลา 11-34-34
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-34-34_17-08-2015_dr.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 11-34-34_17-08-2015_master.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย