.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ประกาศวันที่ 10-08-2015 เวลา 11-49-11
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(อัพเดทใหม่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 15.40น.)
http://gs.nsru.ac.th/files/บริหาร1-58.pdf
**หมายเหตุ
นักศึกษาท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยังไม่ได้แจ้งเลือกแผนการเรียน
ขอความกรุณาแจ้งข้อมูลแผนการเรียน
ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยสามารถติดต่อได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 056-882288
หรือ E-mail : graduate@nsru.ac.th
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย