.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดละครวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558
วันที่ประกาศวันที่ 06-08-2015 เวลา 17-36-46
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดละครวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 
ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้หัวข้อ 
วิทยละคร : มหัศจรรย์แห่งแสงและดิน Link ข้อมูล : http://sc.nsru.ac.th/
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย