.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย
วันที่ประกาศวันที่ 20-05-2015 เวลา 15-07-09
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
โดยรองศาสตราจารย์ ดร สมบัติ ท้ายเรือคำ
ระยะเวลาดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 14 ชั้น 8 
หมายเลขโทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 1210-1211 หรือ 056 882288

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-28-00_27-05-2015_โครงการบริการ.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 17-11-51_06-06-2015_ใบสมัคร.pdf
ไฟล์ที่3 คือ 17-19-56_06-06-2015_060658-กำหนดการ.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย