.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันที่ประกาศวันที่ 18-05-2015 เวลา 10-33-51
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประกาศ กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-33-51_18-05-2015_1.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย