.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย มหาวิมยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ
วันที่ประกาศวันที่ 07-04-2015 เวลา 12-50-33
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 12-50-33_07-04-2015_03.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย