.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exmination) นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
วันที่ประกาศวันที่ 14-02-2015 เวลา 12-18-11
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exmination) นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 12-18-11_14-02-2015_Untitled-1.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย