.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัคร E-mail address nsru เพื่อการใชเโปรแกรมการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-THESIS)
วันที่ประกาศวันที่ 25-01-2015 เวลา 10-40-55
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัคร E-mail address nsru เพื่อการใชเโปรแกรมการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-THESIS)
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-42-10_25-01-2015_adress-nsru.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย