.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ
วันที่ประกาศวันที่ 08-01-2015 เวลา 17-48-27
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์
เพื่อการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 17-48-27_08-01-2015_akarawisut_manual.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย