.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสาร TCI-ThaiJO และขั้นตอนการส่งบทความผ่านทาง TCI-ThaiJO
วันที่ประกาศวันที่ 07-01-2015 เวลา 13-02-35
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสาร TCI-ThaiJO และขั้นตอนการส่งบทความผ่านทาง TCI-ThaiJO
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-05-54_07-01-2015_graduate-nsru-REGISTER.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 16-38-43_07-01-2015_graduate-nsru-Submission.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย