.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการสัมมนา เรื่อง "สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : บทบาทหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข"
วันที่ประกาศวันที่ 24-12-2014 เวลา 14-31-22
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการสัมมนา เรื่อง "สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : บทบาทหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข"
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-31-22_24-12-2014_02.jpg
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย