.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ"
วันที่ประกาศวันที่ 28-11-2014 เวลา 10-48-20
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 3 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-48-20_28-11-2014_1.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย