.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ประกาศวันที่ 23-11-2014 เวลา 15-59-36
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-52-45_29-11-2014_291157.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย