.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3
วันที่ประกาศวันที่ 10-11-2014 เวลา 16-51-36
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "พลเมืองเด็ก - การลงทุกที่คุ้มค่า"
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-51-36_10-11-2014_101157-2.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย