.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร
วันที่ประกาศวันที่ 24-10-2014 เวลา 16-47-22
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร
รายละเอียด Download ไฟล์ด้านล่างได้เลยครับ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-47-22_24-10-2014_1-2.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 13-49-55_27-10-2014_271057.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย