.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Quality Assurance 2014" (ICQA 2014)
วันที่ประกาศวันที่ 15-09-2014 เวลา 15-16-34
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Quality Assurance 2014" (ICQA 2014)
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-16-34_15-09-2014_2.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย