.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
วันที่ประกาศวันที่ 24-08-2014 เวลา 17-26-12
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 17-26-12_24-08-2014_4.compressed.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย