.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศวันที่ 02-08-2014 เวลา 17-17-15
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 17-17-15_02-08-2014_3.compressed.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย