.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก
วันที่ประกาศวันที่ 23-06-2014 เวลา 14-00-09
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-00-09_23-06-2014_ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.โท.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 14-00-09_23-06-2014_ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.เอก.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย