.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ประกาศวันที่ 14-06-2014 เวลา 09-45-00
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประกาศ กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 09-45-00_14-06-2014_พระราชทาน.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 15-23-27_15-08-2014_ม.ราชภัฏนครสวรรค์.jpg
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย