.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวารสารที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้
วันที่ประกาศวันที่ 08-06-2014 เวลา 13-02-04
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสาร Open access ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพ และปรากฏชื่อใน Beall s List Predatory Open Access Publishers ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์
http://scholarlyoa.com
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย