.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ประกาศวันที่ 03-06-2014 เวลา 11-59-46
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-59-46_03-06-2014_01.jpg
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย